Görbart #4 Folkdräkt – vems identitet?

Görbarts fjärde avsnitt handlar om folkdräkter. I samarbete med projektet Hemslöjd Humaniora i Jönköping deltog vi 13 oktober 2018 i seminariet Folkdräkt – vems identitet, arrangerat av utvecklarna i hemslöjd på länsmuseet i Jönköping. I det här avsnittet sammanfattar vi dagen och pratar om de områden och ämnen som lyftes.

Medverkande under dagen var:
Berit Eldvik, tidigare intendent vid Nordiska museet
Anna Lindkvist Adolfsson, konstnär, etnolog och pedagog
Håkan Liby, etnolog och f.d. landsantikvarie och chef för Upplandsmuseet
Maria Eklind, projektledare för arvsfondsprojektet Kulturarva, tillsammans med Shareen Fors, Mohib Nasar och Svetlana Lorvi
Täpp Lars Arnesson, skräddare, som syr och arbetar med folkdräkter och dräktpälsar
Moderator för dagen, Gunilla Kindstrand

Avsnittet är producerat av Mats Ingemansson på Beppo i Stockholm.

#Folkdräkter#Görbart#Hemslöjd Humaniora