Görbart #5 Slöjden och språket

Görbarts femte avsnitt handlar om slöjden och språket. Tillsammans med Niclas Flink, regional utvecklare i hemslöjd inom projektet Hemslöjd Humaniora och brodösen Karin Derland tar vi oss an olika aspekter av språket vi omger oss av när vi gör.

Detta är det andra avsnittet som vi gör i samarbete med Region Jönköping och projektet Hemslöjd Humaniora.